Mediation

Waarom mediation?

Elke relatie vergt een bepaalde mate van samenwerken tussen individuen. Goed luisteren naar elkaar is lastig maar als er voldoende wederzijds begrip en vertrouwen is kom je er samen wel uit.

Op het moment de spanningen oploopt is er een grotere kans dat de relatie verslechtert.  Het wordt steeds moeilijker om elkaar echt te zien, naar elkaar te luisteren, begrip op te brengen en vertrouwen te hebben. Op het moment dat het niet meer lukt om met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken waar iedereen achter staat, kan mediation helpen om toch samen te zoeken naar een oplossing.

Het grote voordeel van mediation is dat deelnemers zelf een oplossing bedenken. De mediator helpt deelnemers in het proces maar kiest geen partij en adviseert niet over de inhoud. Deelnemers weten zelf het beste wat er speelt en wat er nodig is om er samen uit te komen. Waar je mediator bij helpt is het (opnieuw) in gesprek gaan met elkaar zodat deelnemers samen kunnen zoeken naar een oplossing. 

Voor wie is mediation geschikt?

Mediation is een geschikte vorm van bemiddeling in zowel de zakelijke als de prive sfeer. Het kan een conflict zijn op de werkvloer of familie gerelateerde zaken zoals onenigheid over de verdeling van de zorg voor de kinderen.

Maar ook vastgelopen onderhandelingen, relationele spanningen die een samenwerking belemmeren, een burenruzie of onderlinge wrijving die het afhandelen van iets in de weg staat zoals een erfenis afwikkelen, een herstructurering van een bedrijf.

Wat noodzakelijk is voor mediation is dat deelnemers de wil hebben om te proberen er samen uit te komen.

In de mediation overeenkomst worden de belangrijkste aspecten van mediation genoemd. Alle deelnemers (incl de mediator) tekenen de overeenkomst. In de mediation overeenkomst staat onder nadere dat de mediator geen belang heeft bij de uitkomst en onpartijdig is. Door het tekenen van de overeenkomst tekenen zowel de mediator als de deelnemers voor geheimhouding van alles wat ter tafel komt tijdens de sessies. De vertrouwelijkheid geeft deelnemers de vrijheid om te spreken en geeft ruimte om alles wat van belang is op tafel te krijgen.

Mediation bij groepen vraagt een speciale aanpak. Zie hiervoor de pagina “groepsmediation” op deze website.

 

Hoe ziet een mediation traject eruit?

Mediation kent een aantal vaste fases:

  1. Kennismaking: een wederzijdse kennismaking (vrijblijvend en kosteloos).
  2. Opstartfase: in deze fase worden de randvoorwaarden voor mediation besproken, het commitment van de deelnemers en wordt de mediationovereenkomst getekend.
  3. Exploratiefase: in deze fase wordt geïnventariseerd wat er speelt, wat de achterliggende belangen en behoeftes zijn en bepalen de deelnemers welke onderwerpen besproken gaan worden.
  4. Onderhandelfase: in deze fase wordt er gewerkt aan het vinden van een oplossing.
  5. Afronding: in deze fase worden de afspraken waar de deelnemers het over eens zijn vastgelegd, is er ruimte voor evaluatie en kan er nagedacht worden over mogelijke nazorg.

Een meditiontraject duurt zolang als nodig is. Over het algemeen zijn er minimaal 3 a 4 bijeenkomsten nodig van anderhalf a twee uur.

Mediation aan de IJssel gaat ervan uit dat de omgeving een sterke invloed heeft op het gesprek. Een fijne omgeving die past bij het moment, de deelnemers en het proces maakt een groot verschil. Het riverenlandschap rondom de IJssel is een perfecte plek voor ingewikkelde gesprekken en het zoeken naar oplossingen.