Groepsmediation

De basis van mediation is dat deelnemers zelf een oplossing bedenken. Met elkaar. De mediator helpt deelnemers in het proces door:

 • Rust en ruimte te creeeren
 • Deelnemers te helpen om naar elkaar te luisteren en elkaar te zien
 • Te zorgen voor een veilige omgeving

Hoe groter de groep deelnemers hoe meer structuur en duidelijkheid de mediator moet bieden om een veilige omgeving te creeeren.  We gebruiken de term ‘groepsmediation’ voor elke situatie waarbij er:

 • meer dan twee partijen deelnemen
 • een van de partijen uit meer dan twee deelnemers bestaat

De complexiteit van mediation in groepen vraagt een vraagt van de mediator een andere aanpak als bij een mediation met twee of drie deelnemers. Hoe zorg je ervoor dat iedereen aan het woord komt? Hoe zorg je voor rust en ruimte maar houd je ook de tijd in de gaten? Stopt de mediation als een deelnemer afhaakt? Het uitgangspunt blijft dat deelnemers zelf het beste weten wat er nodig is om er samen uit te komen. Wij helpen de groep of groepen om:

 • Zelf in kaart te brengen wat het probleem is
 • Met elkaar in gesprek te gaan en te luisteren naar elkaar
 • Pijn bespreekbaar te maken
 • Te zoeken naar een oplossing
 • Een plan te maken om de oplossing uit te voeren

Dit doen wij door:

 • Structuur aan te brengen: inzichtelijk te maken wat er speelt en wat er nodig is
 • Gezamenlijk doelen te formuleren: Waar ben je mee bezig? Wat wil je bereiken?
 • Openheid in de communicatie: geen verborgen agenda’ s, de tijd nemen om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen
 • Gelijkwaardige besluitvorming: iedereen wordt gehoord

Meer weten? Je kunt meer informatie vinden over onze werkwijze bij groepen op de website van Hofstede & Zijp of neem vrijblijvend contact op!